Account Options

Galimybių studijų vadovas. 5 priežastys, kodėl verta rinktis ISM Vadovų MBA studijas - Verslo žinios

Turinys

  geriausias brokeris rf

  Interaktyvus video testas Doktorantūros studijos VGTU Mokslo doktorantūros paskirtis — rengti mokslininkus, galimybių studijų vadovas savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas. Nuolatinės formos mokslo doktorantūros trukmė — iki 4 galimybių studijų vadovas, ištęstinės formos — iki 6 metų. Tiek nuolatinės, tiek ištęstinės doktorantūros studijos gali būti finansuojamos valstybės lėšomis, nuolatinės studijos dar finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų, o ištęstinės studijos — studijuojančiojo ar jį remiančios galimybių studijų vadovas lėšomis.

  VGTU vykdo doktorantūros studijas  menotyros, informatikos, vadybos, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos, informatikos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo kryptyse.

  dvejetainių opcionų taisyklės ir strategijos

  Turite klausimų apie doktorantūros studijas? Priėmimo į mokslo krypties doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą bei atitinkantys kitus Priėmimo į doktorantūrą taisyklėse nurodytus reikalavimus. Pagrindiniai stojančiojo į doktorantūrą atrankos kriterijai yra: stojančiojo mokslinės veiklos rezultatai straipsniai, pranešimai konferencijose, jų atitiktis numatomai disertacijos tematikai ; baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis ir baigiamojo darbo įvertinimas; pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais.

  Apsisprendėte tęsti studijas doktorantūroje?

  galimybių studijų vadovas ilgo pasirinkimo sandoris