Klasterių analizė

Klasterio analizė,

Skirstant objektus į klasterius pasirenkami objektų požymiai, pagal kuriuos jie bus lyginami pavyzdžiui, tiriamų žmonių rasė, akių, odos spalva, ūgis, svoris, amžius arba jų nuostatos, įpročiai ir kitavertinimo kriterijai, pagal kuriuos bus nustatomi objektų tarpusavio panašumai arba skirtumai, ir skirstymo metodai.

Panašumui arba skirtumui vertinti taikomi objektų savybių koreliacijos koeficientai, metriniai atstumo matai tai yra taisyklės, kaip matuoti skirtumą arba atstumą tarp objektų požymių erdvėjeasociatyvieji koeficientai, klasterio analizė panašumo matai jeigu du objektai painiojami, tikimybė juos painioti nusakys šių objektų panašumą, pavyzdžiui, jeigu du būdvardžiai vartojami tai pačiai savybei apibūdinti, jų bendro vartojimo tikimybė nusakys jų semantinį panašumą.

Klasterių analizė

Metodas pasirenkamas priklausomai nuo analizės tikslų, nuo to, kokios informacijos siekiama gauti. Pagrindiniai klasterinės analizės metodai: hierarchiniai jungimo, hierarchiniai skaidymo, iteraciniai dalijimo, faktorinės analizės, kohezinis sulipimografų klasterio analizė.

Hierarchiniais jungimo metodais klasteriai formuojami laipsniškai. Iš pradžių laikomasi nuostatos, kad kiekvienas objektas priklauso tam tikram klasteriui, po to randami artimiausi vienas kitam objektai ir jie jungiami į naują, didesnį, klasterį, tai yra klasterių skaičius sumažėja, jie tampa didesni.

atvirkštinis variantas

Toliau kiekvienas klasterio elementas vėl lyginamas su kiekvienu kito klasterio elementu. Jeigu skirtumai tarp dviejų skirtingų klasterio elementų atitinka pasirinktas taisykles, šie klasteriai sujungiami ir vėl gaunamas naujas didesnis klasteris.

klasterio analizė teksto mainai užsidirbti pinigų internete

Analizės procesas baigiasi, kai visi elementai įtraukiami į vieną didžiausią klasterį. Hierarchiniai jungimo metodai skirstomi pagal tai, kokiomis taisyklėmis vadovaujamasi jungiant du klasterius.

Paprasčiausia taisyklė — iš objektų, turinčių n klasterių, parenkami tokie, kuriuose yra bent du maksimaliai tarpusavyje panašūs elementai.

video kaip žaisti dvejetainius variantus

Suradus tokius 2 klasterius jie sujungiami į naują, didesnį, klasterį, po to procedūra kartojama. Ji nutraukiama, kai visi elementai sujungiami į vieną didelį klasterį.

Šis metodas dar vadinamas vienetinės jungties metodu. Kiti jungimo metodai remiasi kitais objektų panašumo kriterijais, pavyzdžiui, visos jungties metodas — jeigu lyginant tarpusavyje klasterio analizė klasterius randamos tokios jų poros, kurių klasterio analizė maksimalus skirtumas yra mažiausias, šie klasterio analizė sujungiami ir gaunamas naujas klasteris. Procedūra baigiama, kai visi objektai patenka į vieną klasterį.

Taikant vidutinės jungties metodą įvertinamas klasterių elementų skirtumų vidurkis, centroidų metodą — nuotolis tarp klasterių centrų, taikant Wardo metodą sukūrė Jungtinių Amerikos Valstijų psichologas J. Wardas stengiamasi taip suformuoti klasterius, kad požymių skirtumai klasterių viduje būtų kuo mažesni.

Elementų jungimą į klasterius vaizduoja klasterio analizė, tai yra nupiešiama vadinamoji dendrograma, iš kurios sprendžiama, kiek ir kokių klasterių galima sudaryti. Nuo pasirinkto metodo priklauso klasterių skaičius ir kokie elementai patenka į klasterius.

Hierarchiniai skaidymo metodai skiriasi nuo jungties metodų tuo, kad iš pradžių pasirenkamas vienas klasteris, kuriame yra visi klasterio analizė objektai, po to jis laipsniškai skaidomas į mažesnius klasterius, tai yra jų skaičius didėja ir mažėja objektų skirtumai.

Klasterių analizė – Vikipedija

Tada gaunama tiek klasterių, kiek yra elementų. Šis metodas taikomas ekologijoje, archeologijoje, kai vertinami požymiai yra binariniai tai yra nustatoma, ar požymis yra, ar jo nėra.

visos patikimos pamm sąskaitos uždirbo pirmuosius savo pinigus

Iteraciniais dalijimo klasterio analizė klasterių skaičius nustatomas iš anksto, toliau stengiamasi taip suformuoti klasterius, kad skirtumai tarp vieno klasterio elementų būtų kuo mažesni, o skirtumai tarp elementų, priklausančių skirtingiems klasteriams, — kuo didesni palankiausių klasterių paieškai reikia daug skaičiavimų; tai didžiausias šių metodų trūkumas. Faktorinės analizės metodu iš pradžių sudaroma objektų savybių koreliacinė matrica, po to atliekama jos faktorinė analizė.

Duomenų išgavimo specialistai pripažista šiuos metodus kaip teorinius bazinius klasterių analizės metodus, bet kartais jie yra vadinami pasenusiais. Jungiančios klasterizacijos pavyzdžiai Normalinio skirstinio vienos-jungties klasterizacija. Kai yra 35 klasteriai, didysis klasteris sufragmentuojamas į mažesnes dalis dėl vienos-jungties efekto.

Gaunami objektų faktorių svorio įverčiai, tai yra jų koordinatės faktorių erdvėje. Šis metodas plačiai taikomas psichologijoje.

Naršymo meniu

Koheziniai arba sulipimo metodai ir grafų teorijos metodai taikomi lingvistikoje, semantinės atminties analizėje, klasterio analizė žodžiai arba objektai gali vienu metu pagal vienus požymius priklausyti vienam klasteriui, pagal kitus — kitam. Klasterinė analizė pradėta taikyti 20 amžiaus pradžioje antropologijoje.

Pradininkas — lenkų antropologas J.

kur yra uždarbis internete be investicijų vadybininkas pamm sąskaitoje

Jis žmonių bendruomenes suskirstė kultūriniu požiūriu į tam tikras grupes. Jungtinių Amerikos Valstijų psichologas R. Dėl labai didelės skaičiavimų apimties šiuos metodus dažniau imta taikyti atsiradus pigesniems ir spartesniems skaičiavimo įrenginiams.

klasterio analizė kas uždirba pinigus ar kaip užsidirbti

Klasterinės analizės metodams didelę įtaką turėjo Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkų R. Sokalo ir P. Sneatho knyga Skaitmeninės taksonomijos principai Principles of Numerical Taxonomy Čekanavičius, G. Murauskas Statistika ir jos taikymai Vilnius