Taikytinos teisės pasirinkimo darbo teisiniuose santykiuose galimybės pagal “Roma I” reglamentą

Pasirinkimo galimybių nustatymas, Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymo

kriptovaliutų kursai realiu laiku eurųliais aš nežinau, ką daryti, kaip užsidirbti pinigų

Kas yra pradinės sutarties vertė? Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu 1.

pasirinkimo galimybių nustatymas

Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1 kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą.

Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo pasirinkimo galimybių nustatymas apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama.

pasirinkimo galimybių nustatymas fiat mainai

Metinis pirkimų planas. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar pasirinkimo galimybių nustatymas sutarties pobūdis; 2 05 30 įstatymu Nr.

kaip jūs sudarote prekybos forumą

Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo; 3 05 30 įstatymu Nr. Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti šio įstatymo taikymo; KEISTA: 05 30 įstatymu Nr. Toks sutarties pakeitimas galimas, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė, kaip nustatyta šio įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje; 5 kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.

pasirinkimo galimybių nustatymas

Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, taikant šio straipsnio 1 dalies 2 pasirinkimo galimybių nustatymas pasirinkimo galimybių nustatymas punktus ir 2 dalį, atsižvelgiama į patikslintą sutarties vertę. Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis.

dms brokeris

Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama : 1 pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pasirinkimo galimybių nustatymas sudomintų daugiau tiekėjų; 2 dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, pasirinkimo galimybių nustatymas taip, kaip pasirinkimo galimybių nustatymas aptarta pradinėje sutartyje; 3 dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 4 kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis pasirinkimo galimybių nustatymas preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio pasirinkimo galimybių nustatymas 1 dalies 4 punkte pasirinkimo apsidraudimo priemonė priežastys.

Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu pasirinkimo galimybių nustatymas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

Žodis, pavyzdžiui, rūšiavimo raidžių arba skaičių didėjimo tvarka, mažėjimo tvarka

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.