Quick „Tech-Recipes“ trumpasis „Windows 7“ pritaikymo vadovas

Quk parinkčių pritaikymas. Šioje temoje

Pasirinkus užregistruotą parametrą spausdintuvas automatiškai įjungia iš anksto nustatytus elementus.

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint bendrinti ir kartu kurti pateiktis programoje "PowerPoint"

Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings Registruojami dažnai naudojami spausdinimo profilių pavadinimai ir piktogramos. Pasirinkus spausdinimo profilį pagal dokumento paskirtį, pritaikomi tą paskirtį atitinkantys parametrai. Be to, sąraše Papildomos funkcijos Additional Features rodomos funkcijos, kurios gali praversti naudojant pasirinktus spausdinimo profilius.

Taip pat galite pakeisti spausdinimo profilį ir užregistruoti jį nauju pavadinimu. Galite panaikinti quk parinkčių pritaikymas spausdinimo profilį. Standartinė Standard Tai yra gamykliniai parametrai. Jei parametrai Puslapio formatas Page SizePadėtis Orientation ir Kopijos Copies nustatyti naudojant taikomąją programą, jiems bus teikiama pirmenybė.

Nuotraukos spausdinimas Photo Printing Jei ketindami spausdinti nuotrauką pasirinksite šį parametrą, bus nustatyti paprastai naudojami nuotraukų popierius ir formatas. Žymimasis langelis Spausdinimas be paraščių Borderless Printing pažymimas automatiškai. Jei parametrai Padėtis Orientation ir Kopijos Copies nustatyti naudojant taikomąją programą, jiems bus teikiama pirmenybė. Verslo dokumentas Business Document Pasirinkite šį parametrą spausdindami paprastą dokumentą.

Popieriaus įrašymas Paper Saving Pasirinkite šį parametrą, kad spausdinant paprastą dokumentą būtų taupomas popierius. Žymimieji langeliai 2 į 1 spausdinimas 2-on-1 Printing ir Dvipusis spausdinimas Duplex Printing pažymimi automatiškai. Vokas Envelope Jei spausdindami ant voko pasirinksite šį parametrą, parametras Laikmenos tipas Media Type bus automatiškai nustatytas kaip Vokas Quk parinkčių pritaikymas.

užsidirbti nuotoliniu būdu iš naujienų apžvalgų

Dialogo lange Voko formato parametras Envelope Size Setting pasirinkite naudojamo voko formatą. Sveikinimo atvirukas Greeting Card Jei spausdinti pasirinktas atvirukas, parametras Laikmenos tipas Media Type bus automatiškai nustatytas kaip Rašalinis sveikinimo atvirukas Inkjet Greeting Card.

Sparčiosios ieškos parinkčių konfigūravimas

Spaudinio kokybė Print Quality taip pat nustatoma kaip Aukšta High ir pažymima žymės varnelė prie Spausdinimas be paraščių Borderless Printing. Pastaba Pateikiamos spausdinimo profilio parametro Papildomos funkcijos Additional Features nuostatos, pasiriktos įrašant įtraukiamą spausdinimo profilį, rodomos ir pasirinkus tą įtrauktą spausdinimo profilį.

Išgirsite: "pasirinkta, įrašyti kaip tabuliacijos elementą. Paspauskite A, norėdami įtraukti įrašymo vietą. Išgirsite: "įtraukti skirtuką vieta".

Naikinti Delete Panaikinamas užregistruotas spausdinimo profilis. Pasirinkite parametro, kurį norite panaikinti iš sąrašo Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settingspavadinimą ir spustelėkite Naikinti Delete. Kai bus pateiktas patvirtinimo pranešimas, spustelėkite Gerai OKkad būtų panaikintas nurodytas spausdinimo profilis. Pastaba Spausdinimo profilių, užregistruotų kaip pirminiai parametrai, panaikinti negalima. Parametrų peržiūra Iš paveikslėlio, kuriame pavaizduotas popierius, matyti, kaip popieriaus lape bus išdėstytas originalus dokumentas.

Galite peržiūrėti visą maketo vaizdą. Quk parinkčių pritaikymas prieš spausdinant Preview before printing Dar prieš spausdinant duomenis parodoma, kaip atrodys spaudinys. Jei norite, kad būtų atidarytas peržiūros prieš spausdinant langas, pažymėkite šį žymimąjį langelį. Jei peržiūros lango atidaryti nereikia, šį žymimąjį langelį atžymėkite.

Pasirinkti metodą, naudojamą sparčiajai ieškai indeksuoti

NET Framework 4. Papildomos funkcijos Additional Features Pateikiamos dažnai naudojamos ir patogios spausdinimo profilio funkcijos, pasirinktos iš sąrašo Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup. Perkėlus žymeklį quk parinkčių pritaikymas funkcijos, kurią galima pakeisti, pateikiamas funkcijos aprašas. Jei norite įjungti funkciją, pažymėkite atitinkamą žymimąjį langelį. Vykdydami tam tikras funkcijas galite nustatyti išsamius parametrus skirtukuose Pagrindinis Main ir Puslapio sąranka Page Setup.

Svarbu Priklausomai nuo spausdinimo profilių, kai kurios funkcijos gali būti rodomos pilkai ir jų pakeisti negalėsite. Norėdami pakeisti puslapių eilės tvarką, spustelėkite skirtuką Puslapio sąranka Page Setuppasirinkite Puslapio maketas Page Layout nuostatą Puslapio maketas Page Layout ir spustelėkite Nurodyti Tada atidarytame Dialogo langas Puslapio maketo spausdinimas nurodykite Puslapių tvarka Page Order parametrą.

Dvipusis spausdinimas Duplex Printing Galima pasirinkti, ar dokumentą spausdinti ant abiejų, ar ant vienos popieriaus lapo pusės. Norėdami pakeisti susegimo quk parinkčių pritaikymas arba paraštes, nustatykite naujas reikšmes skirtuke Puslapio sąranka Page Setup. Spausdinimas be paraščių Borderless Printing Atliekamas spausdinimas ant popieriaus nepaliekant jokių paraščių.

Naudojant spausdinimo be paraščių funkciją, dokumentas, kurį norima spausdinti, išdidinamas taip, kad šiek tiek išeitų už popieriaus lapo ribų.

Kitaip tariant, dokumentas spausdinamas be jokių paraščių. Norėdami sureguliuoti, kiek dokumentas turi išeiti už quk parinkčių pritaikymas lapo ribų, spustelėkite skirtuką Puslapio sąranka Page Setuppasirinkite Be paraščių Borderless ir laukelyje Išplėtimo dydis Amount of Extension įveskite reikšmę.

Spausdinimas pilkio pustoniais Grayscale Printing Spausdinant dokumentą ši funkcija konvertuoja duomenis į vienspalvius duomenis. Juodraštis Draft Šį parametrą rinkitės spausdindami bandomąjį spaudinį.

Valymo mašinų parinktys ir priedai

Sukti laipsnių Rotate degrees Dokumentas spausdinamas pasukus jį laipsnių kampu prieš popieriaus tiekimo kryptį. Kita taikomąja programine įranga sukonfigūruotos spausdinimo srities pločio ir išplėtimo dydžio nuostatos sukeistos vietomis ir taikomos atitinkamai kaip vertikalės ir horizontalės nuostatos.

Laikmenos tipas Media Type Pasirinkite laikmenos tipą, atitinkantį į spausdintuvą įdėtą popierių. Tada ant nurodyto popieriaus bus spausdinama quk parinkčių pritaikymas. Spausdintuvo popieriaus formatas Printer Paper Size Pasirenkamas į spausdintuvą įdėto popieriaus formatas. Paprastai popieriaus formatas nustatomas automatiškai pagal išvesties popieriaus formato parametrą ir dokumentas spausdinamas nekeičiant mastelio.

Nustačius parinktį 2 į 1 spausdinimas 2-on-1 Printing arba 4 į 1 spausdinimas 4-on-1 Printing sąraše Papildomos funkcijos Additional Featurespopieriaus formatą galima nustatyti rankiniu būdu — pasirinkus parametrą Puslapio formatas Page Size skirtuke Puslapio sąranka Page Setup. Jei pasirinksite mažesnį nei Puslapio formatas Page Size popieriaus formatą, dokumentas bus sumažintas. Jei pasirinksite didesnį popieriaus formatą, dokumentas bus quk parinkčių pritaikymas.

Be to, pasirinkus Pasirinktinis Padėtis Orientation Pasirenkama spausdinimo padėtis. Jei taikomojoje programoje, kuria sukurtas dokumentas, numatyta panaši funkcija, pasirinkite tą padėtį, kuri buvo pasirinkta naudojant taikomąją programą.

quk parinkčių pritaikymas uždirbti pinigų užbaigiant užduotis

Stačias Portrait Dokumentas spausdinamas nekeičiant jo viršaus ir apačios padėčių popieriaus tiekimo krypties atžvilgiu. Tai numatytasis parametras. Gulsčias Landscape Dokumentas spausdinamas pasukus jį 90 quk parinkčių pritaikymas kampu popieriaus tiekimo krypties atžvilgiu. Norėdami pakeisti sukimo kryptį, eikite į skirtuką Canon IJ Printer Assistant Toolatidarykite dialogo langą Pasirinktiniai parametrai Custom Settings ir pažymėkite žymimąjį langelį Pasukti 90 laipsnių į quk parinkčių pritaikymas, kai padėtis [Gulsčias] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape].

Kad spausdinamas dokumentas būtų pasuktas 90 laipsnių į kairę, pažymėkite žymimąjį langelį Pasukti 90 laipsnių į kairę, kai padėtis [Gulsčias] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]. Spaudinio kokybė Print Quality Pasirenkama pageidaujama spausdinimo kokybė. Norėdami nustatyti norimą rezultatą atitinkantį spaudinio kokybės lygį pasirinkite vieną iš toliau nurodytų nuostatų. Norėdami atskirai nustatyti spaudinio kokybės lygį, spustelėkite skirtuką Pagrindinis Main ir pasirinkite Spaudinio kokybė Print Quality nuostatą Pasirinktinė Custom.

Įjungiama parinktis Nustatyti Spustelėdami Nustatyti Aukšta High Suteikiama pirmenybė spaudinio kokybei, o ne spausdinimo greičiui. Standartinė Standard Spausdinama vidutiniu greičiu ir užtikrinama vidutiniška kokybė.

Popieriaus šaltinis Paper Source Pasirinkite popieriaus tiekimo šaltinį.

Can we create new senses for humans? - David Eagleman

Pasirinkti automatiškai Automatically Select Pagal spausdintuvo tvarkyklėje nustatytus popieriaus parametrus ir informaciją, užregistruotą spausdintuve, spausdintuvas automatiškai nustato popieriaus šaltinį ir tiekia popierių. Galinis dėklas Rear Tray Popierius visada tiekiamas iš galinio dėklo. Kasetė Cassette Popierius visada tiekiamas iš kasetės.

maksimalus užstatas už dvejetainius opcionus ką ot lsts reiškia prekyba

Svarbu Atsižvelgiant į laikmenos rūšį ir formatą, leidžiami pasirinkti Popieriaus šaltinis Paper Source quk parinkčių pritaikymas gali quk parinkčių pritaikymas. Kopijos Copies Nurodomas spausdintinų kopijų skaičius. Galite nurodyti reikšmę nuo 1 iki Svarbu Nors tą pačią funkciją siūlo taikomoji programinė įranga, kurią naudojant buvo sukurtas dokumentas, parametrus nurodykite naudodami spausdintuvo tvarkyklę. Tačiau jei spausdinimo rezultatas jūsų netenkina, funkcijos parametrus nurodykite naudodami taikomąją programinę įrangą.

Visada spausdinti esant dabartiniams parametrams Always Print with Current Settings Kitą kartą spausdinant dokumentai bus spausdinami pagal dabartinius parametrus. Pasirinkus opciono mokesčiai funkciją ir vieno tipo touc variantas spausdintuvo tvarkyklės sąrankos langąbus įrašyta skirtukuose Greitoji sąranka Quick SetupPagrindinis Main ir Puslapio sąranka Page Setup nustatyta informacija ir kitą kartą spausdinant bus galima taikyti tuos pačius parametrus.

Svarbu Jei prisijungdami įvesite kitą naudotojo vardą, parametrų, nustatytų tada, kai buvo įjungta ši funkcija, spausdinimo parametrų sąraše nebus. Pirmenybė teikiama parametrui, nustatytam naudojant taikomąją programą. Quk parinkčių pritaikymas laikmenos informacija Printer Media Information Galima patikrinti spausdintuvo parametrus ir pritaikyti išsiaiškintus parametrus spausdintuvo tvarkyklei.

Retušavimo meniu. Retušuotų kopijų kūrimas

Numatytieji nustatymai Defaults Atkuriamos visų pakeistų parametrų numatytosios reikšmės. Spustelėkite šį mygtuką, jei norite, kad būtų atkurtos visų skirtukuose Greitoji sąranka Quick SetupPagrindinis Main ir Puslapio sąranka Page Quk parinkčių pritaikymas esančių parametrų numatytosios reikšmės gamykliniai parametrai. Pavadinimas Name Įveskite norimo įrašyti spausdinimo profilio pavadinimą. Galima įvesti iki simbolių.

Retušuotų kopijų kūrimas

Pavadinimas ir susijusi piktograma rodomi sąraše Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup. Pakeičiama įrašomo spausdinimo profilio informacija. Dialogo langas Įrašyti dažniausiai naudojamus parametrus Save Commonly Used Settings Pasirinkite spausdinimo profilių, kuriuos norite užregistruoti sąraše Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settingspiktogramas ir pakeiskite elementus, kuriuos norite priskirti spausdinimo profiliams.

Piktograma Icon Pasirinkite norimo įrašyti spausdinimo profilio piktogramą. Pasirinkta piktograma su pavadinimu rodoma sąraše Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup.

  1. Canon : PIXMA instrukcijos : TS series : Skirtuko Greitoji sąranka aprašas
  2. Valymo mašinų variantai ir priedai | CBS
  3. Quick „Tech-Recipes“ trumpasis „Windows 7“ pritaikymo vadovas
  4. Elemento pažymėjimui spauskite 1 arba 3, o jo parinkimui spauskite 2.
  5. Rasti dvejetainių opcijų apžvalgas
  6. Dvejetainių variantų lyginamoji analizė