Susisiekite su mumis

Sąskaitų makleriai, Tarpininkavimo paslaugos

Klientų finansinių priemonių ir piniginių lėšų sąskaitų tvarkymo naikinant finansų sąskaitų makleriai įmonės licenciją taisyklėse toliau — Taisyklės nustatyta, kaip tvarkomos ir uždaromos finansų maklerio įmonių ir kredito įstaigų, teikiančių investicines paslaugas ir arba vykdančių investicinę veiklą, toliau — finansų maklerio įmonės klientų finansinių priemonių ir piniginių lėšų sąskaitos, kaip juda finansinės priemonės sąskaitų makleriai vieno sąskaitų tvarkytojo tvarkomų finansinių priemonių sąskaitos į kito sąskaitų tvarkytojo finansinių priemonių sąskaitą, kaip atšaukiami pavedimai, teikiami pranešimai klientams ir ataskaitos Lietuvos bankui, kai finansų maklerio įmonės licencijos galiojimas naikinamas arba stabdomas.

kaip lengvai uždirbau didelius pinigus x3 kaip užsidirbti pinigų

Taisyklėse finansų maklerio įmonė, kurios licencijos galiojimas yra naikinamas arba stabdomas licencijos teikti vieną, kelias ar visas investicines paslaugas galiojimas, toliau vadinama įmone. Taisyklėse licencijos galiojimo naikinimas arba licencijos teikti vieną, kelias ar visas investicines paslaugas galiojimo stabdymas toliau vadinamas licencijos naikinimu. Taisyklės taikomos, kol įmonė visiškai įvykdo savo prievoles dėl sąskaitų makleriai finansinių priemonių ir piniginių lėšų.

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, priklausantis NFMA. Asmenys, susiję su Asociacijos nariu. Asociacijos nario stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, akcininkai, turintys daugiau kaip 10 procentų balsų, vadovai ir finansų makleriai.

Įmonė gali atlikti tik veiksmus, susijusius su finansinių priemonių pervedimu iš savo tvarkomų sąskaitų į kito sąskaitų sąskaitų sąskaitų makleriai finansinių priemonių sąskaitas, ir veiksmus, susijusius su sandorių, nurodytų 9 punkte, vykdymu.

Įmonės klientų piniginės lėšos privalo būti grąžintos klientams finansų maklerio įmonės ir klientų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais. Kai kliento nėra, taip pat jeigu jis vengia priimti įvykdymą ar kitaip praleidžia terminą, taip pat kai nėra veiksnaus kliento atstovo, pinigines prievoles įmonė privalo nedelsdama įvykdyti įnešdama klientams priklausančias pinigines lėšas į centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, kurio klientė ši įmonė yra, depozitinę sąskaitą.

sąskaitų makleriai investuojant į kriptovaliutas

Jei pavedimai atlikti veiksmus su finansinėmis priemonėmis išskyrus pavedimus pervesti finansines priemones kitam sąskaitų tvarkytojui sąskaitų makleriai nevisiškai įvykdyti, įmonė, kurios teisė teikti pavedimų vykdymo klientų sąskaita ir arba pavedimų priėmimo ir perdavimo paslaugas naikinama, privalo nedelsdama atšaukti neįvykdytos pavedimo dalies vykdymą. Sandoriai, kurie yra sudaryti, bet nevisiškai įvykdyti iki licencijos naikinimo dienos, gali būti įvykdyti išskyrus atvejus, numatytus 8 punkte, arba tuos atvejus, kai sulygta dėl veiksmų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą reikalinga sąskaitų makleriai licencija.

Įmonė sutartyje su klientu nustatytas savo teises ir pareigas gali perduoti kitoms įmonėms tik gavusi išankstinį kliento sutikimą, kuris turi būti pateiktas įmonei sutartyse su klientais nustatyta informacijos apsikeitimo tvarka.

kaip laimėti prieš dvejetainius opcionus prekyba yra spėlionių žaidimas

Kai sutartyse su klientais nustatyta tvarka ir terminais sutartys yra nutraukiamos ir kai klientai nėra pateikę pavedimo pervesti finansines priemones kitiems sąskaitų makleriai tvarkytojams, taip pat kai finansinės priemonės kitais teisėtais pagrindais nepervestos kitiems sąskaitų tvarkytojams, įmonė privalo centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, kurio klientė ši įmonė yra, pateikti informaciją apie finansinių priemonių savininkus ir finansinių priemonių likučius finansinių priemonių sąskaitose, kuriose įrašais sąskaitų makleriai nuosavybės teisė į finansines priemones.

Ši informacija pateikiama ir finansinių priemonių likučiai saugomi centriniame vertybinių popierių depozitoriume jo nustatyta tvarka ir sąlygomis iki finansinių priemonių apskaitos perdavimo kitam sąskaitų tvarkytojui dienos, jei šių finansinių priemonių savininkas yra sudaręs sutartį su kitu sąskaitų tvarkytoju dėl finansinių priemonių sąskaitos, kurioje įrašais fiksuojama nuosavybės teisė į finansines priemones.

Vertybinių popierių prekybos paslaugos

Iki Taisyklių 11 punkte nustatyto momento įmonė gali sąskaitų makleriai vykdyti visus Taisyklių 9 punkte nurodytus sandorius, tuo pagrindu asmeninėse finansinių priemonių sąskaitose padaryti įrašai yra laikomi nuosavybės teisės į finansines priemones įrodymais. Apie licencijos naikinimą įmonė turi iš anksto pranešti kiekvienam klientui vienu iš įmonės ir kliento sutartyje nustatytu būdų.

sąskaitų makleriai demonstracinė prekyba

Kartu su pranešimu įmonė privalo klientui pateikti: Lietuvos banko valdybos m. Apie licencijos naikinimą įmonė savo sutartyse su emitentais nustatytais būdais ir terminais turi pranešti visiems emitentams, iš kurių yra perėmusi sąskaitų tvarkymą.

1. video. finansu instrumenti

Jei emitento ir įmonės sutartyse nesusitarta dėl tokių pranešimų pateikimo būdų ir terminų, įmonė privalo iš anksto informuoti emitentą apie licencijos naikinimą, išsiųsdama pranešimą registruotu paštu.

Po licencijos panaikinimo dienos įmonė per 15 dienų privalo raštu pateikti ataskaitą Lietuvos bankui.

kaip užsidirbti pinigų kriptovaliutų biržose teorinė kaina pasirinkimo variantuose

Tada, kol iki galo ir tinkamai neįvykdys visų piniginių prievolių ir prievolių, susijusių su finansinėmis priemonėmis, įmonė turi kas 30 dienų pateikti Lietuvos bankui ataskaitą: Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į įmonės vykdytos veiklos pobūdį ir kitas aplinkybes, gali įpareigoti įmonę atlikti Taisyklėse nenustatytus veiksmus arba pareikalauti papildomos informacijos.